Polityka Korea Fuel Tech Poland jest nie tylko po to by zapewnić klientów o naszych zdolnościach do prowadzenia produkcji na najwyższym poziomie w branży motoryzacyjnej (zgodnie z procedurami  KFTP-QP-09, KFTP-QP-08, KFTP-QP-14, KFTP-QP-16), ale także, aby ciągle doskonalić nasze systemy i metody po to, żeby stale być rozpoznawanym jako wiodący dostawca w wybranej dziedzinie (zgodnie z procedurą KFTP-QOHSEP-17).

Zarząd KFTP zobowiązuje się zapewnić właściwą jakość produktów KFTP, tak aby  odpowiadały one  wymaganiom klientów, niezawodności, terminowości i elastyczności (zgodnie z procedurami KFTP-QOHSEP-05, KFTP-QP-13, KFTP-QOHSEP-15, KFTP-QOHSEP-18, KFTP-QP-20).

Powyższa świadomość oparta jest na pełnej zgodności z wymaganymi przepisami prawnymi (zgodnie z procedurą KFTP-QOHSEP-23), rozsądnym korzystaniu z zasobów naturalnych włączając w to zapobieganie zanieczyszczeniom (zgodnie z procedurą KFTP-EP-22)  oraz wysokim poziomie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (zgodnie z procedurami KFTP-OHSEP-21 KFTP-OHSEP-25, KFTP-OHSEP-26, KFTP-OHSEP-27).  W tym celu Zarząd zobowiązuje się do przyjęcia środków koniecznych do zapobiegania występowaniu wypadków i chorób zawodowych.

Zgodnie z decyzją zarządu, najbardziej skuteczną strategią konsolidacji osiągniętych celów i tendencji do ciągłej poprawy wyników jest wdrożenie w pełni zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiska i zarządzania bezpieczeństwem zgodnego z następującymi normami: ISO/ TS 16949: 2009 (w zakresie jakości), 14001: 2004 (w zakresie środowiska), OHSAS 18001: 2007 (w zakresie bezpieczeństwa)