• Key competence (Kluczowe kompetencje)
  "Nasz produkt to nasi ludzie - nasza wiedza, umiejętności, pasja i różnorodność. Rozwój poprzez szkolenia, wymiany pomysłów i wyrażanie doświadczeń jest istotną naszej działalności”
 • Family (Rodzina)
  "Przez rodzinę rozumiemy ludzi razem ciągnących linę w tym samym kierunku, wzmacniających wspólne więzi i wzajemnie się wspierających"
 • Technical Leadership (Techniczne przywództwo)
  "Nasza przewaga konkurencyjna oparta jest na ciągłym doskonaleniu naszych procesów i znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań technicznych przy jednoczesnym spełnianiu wymagań naszych klientów"
 • Personal safety (Osobiste bezpieczeństwo)
  "Bezpieczeństwo osobiste i zdrowie pracowników jest naszą największą odpowiedzialnością, a następnie ochrona naszego środowiska i mienia firmy”
 • Value to the Customer (Wartość dla Klienta)
  "Widzimy rzeczy oczami naszych klientów i ciągle zadajemy sobie pytanie, jakiego poziomu jakości nasi klienci oczekują od nas -  to oni nas definiują" 
 • Authentic (Autentyczność)
  "We wszystkim co robimy staramy się pozostać wiernymi sobie”
 • Learnig (Nauka)
  "Wierzymy, że dobre warunki do nauki są sposobem na osiągnięcie pełnego potencjału każdej osoby i firmy. Wiedzę czerpiemy z dzielenia się doświadczeniami, zarówno tymi dobrymi jak i złymi w celu ciągłej poprawy naszej wydajności. Doskonalimy się również dzięki przyjmowaniu dobrych praktyk oraz benchmarkingowi”
 • Unity (Jedność)
  "Każdy jest inny, jednak kultura organizacyjna w KFTP jest jedna. To właśnie stanowi naszą siłę”
 • Environment (Środowisko)
  "Stawiamy sobie wyzwanie minimalizacji wpływu na środowisko na wszystkich etapach produkcji: rozwoju, produkcji, logistyki i sprzedaży”
 • Same Vision (Jedna wizja)
  "Chcemy ludzi z tym samym marzeniem,  innymi słowy, osób z tą samą  wizją tego co chcemy osiągnąć, aby zrealizować wspólny cel"